Aker Solutions
       
     
AKE_04_interiør.jpg
       
     
AKE_02_plan.jpg
       
     
AKE_03_ankomst.jpg
       
     
AKE_08_modellfoto.jpg
       
     
AKE_06_fasade_dag.jpg
       
     
PAR_08_natt 02.jpg
       
     
AKE_05_spesialbygg.jpg
       
     
Aker Solutions
       
     
Aker Solutions

Byutviklingsprosjektet innbefatter knotorer, boliger, forretninger og mulige tilbud, der det i dag ligger jernbanespor og godsterminaler. Paradis by er prosjektert med inspirasjon fra den historiske by med buktende gateløp, smau, plasser, parkrom og en definert ytre bevegg mot omgivnde natur og tett lav boligbebyggelse. Byen er tenkt som en moderne tolking av Stavanger sentrum.

I den nordlige området ligger Aker Solutions nybygg der det i forbindelse med bru over jernbanelinje danner portalen inn til den nye byen. Vestibyle, kantine og felles møterom er lagt til et åpent transparent volum over denne bruforbindelsen. Prosjektets øvrige kontorarealer danner en buktende 18 meter bredbygninskropp satt i et parkmessig uteareal.

Les mer 🡪

AKE_04_interiør.jpg
       
     
AKE_02_plan.jpg
       
     
AKE_03_ankomst.jpg
       
     
AKE_08_modellfoto.jpg
       
     
AKE_06_fasade_dag.jpg
       
     
PAR_08_natt 02.jpg
       
     
AKE_05_spesialbygg.jpg