Byskogen Borettslag
       
     
Detalj balkong.jpg
       
     
Hovedfasade.jpg
       
     
Tilpasning omgivelser.jpg
       
     
Byskogen Borettslag
       
     
Byskogen Borettslag

Boligprosjekt for USBL med 36 leiligheter ferdigstilt i 2006. Bygningen er innplassert og tilpasset et svært hellende terreng med tilstøtende friarealer tett på. Bygningen har fått en avtrappende form og med volum og materialitet tilpasset naboeiendommen Simensbrekka - et bevaringsverdig anlegg som representerer noe av Oslos fineste trehusarkitektur. Alle boligene i Byskogen har  innvendig høyde på 2.65 m og er utført med generøse vindusflater og balkonger henvendt mot Lodalen og Oslo sentrum bakenfor.

Detalj balkong.jpg
       
     
Hovedfasade.jpg
       
     
Tilpasning omgivelser.jpg