Darres gate 20-24
       
     
Darresgate-Areacam1-final.jpg
       
     
Capture.JPG
       
     
D20_E-03_NY_PLAN_2-4_ETG.jpg
       
     
D20_E-04_NY_PLAN_5_ETG.jpg
       
     
D20_E-14_NYE_OPPRISS+SNITT.jpg
       
     
E-12_EKSIST_TYPISK_SNITT+OPPRISS_MOT_SYD+VEST.jpg
       
     
Darres gate 20-24
       
     
Darres gate 20-24

Fabrikkbygning i 5 etasjer pluss underetasje, regulert til bevaring, bruksendres og bygges om til 68 leiligheter, med næringslokaler i underetasjen. Fasadeendringer, inklusiv nye vinduer, takvinduer og balkonger, forelagt Byantikvaren og akseptert. Prosjektet ferdigstilt med ferdigattest i 2018. Nærmiljøet langs Akerselva, ved Sannerbrua, er preget av transformasjon fra industri til boliger, med inntilliggende prosjekter «Waldemars Hage» og «Waldemars barnehage».

Ansvarlig arkitekt, Marty Bashevkin, har vært involvert i prosjekt fra tidlig konseptfasen frem til ferdigstillelse. Prosjektet ble initiert av Waldemar Thranes gate 75 AS v/Torkill Hellberg, Hellberg Eiendom AS og utviklet frem til rammetillatelse. Ulnica AS med Ragde Eiendom AS har stått som eier/eiendomsutvikler ifm prosjektgjennomføringen.

Les mer 🡪

Darresgate-Areacam1-final.jpg
       
     
Capture.JPG
       
     
D20_E-03_NY_PLAN_2-4_ETG.jpg
       
     
D20_E-04_NY_PLAN_5_ETG.jpg
       
     
D20_E-14_NYE_OPPRISS+SNITT.jpg
       
     
E-12_EKSIST_TYPISK_SNITT+OPPRISS_MOT_SYD+VEST.jpg