Det Mosaiske Trossamfund
       
     
mosaiske0919.jpg
       
     
mosaiske0880.jpg
       
     
mosaiske0856.jpg
       
     
mosaiske0852.jpg
       
     
mosaiske0848.jpg
       
     
Det Mosaiske Trossamfund
       
     
Det Mosaiske Trossamfund

Samfunnshuset, tilhørende den jødiske menigheten i Oslo, omfatter et komplekst romprogram med barnehage, skole, kontor og forsamlingslokaler. Eiendommen er et antatt terrormål. Bygningene er registrert på Byantikvarens Gule liste. Menighetshuset ble totalombygget med til- og påbygging, inklusiv sikringstiltak, ferdigstilt i 2004. Arkitekttjenestene var inklusive reguleringstjenester og prosjekteringsledelse, levert av Stousland Arkitektkontor AS med Marty Bashevkin som ansvarlig.
Siden 2006.

Les mer 🡪

mosaiske0919.jpg
       
     
mosaiske0880.jpg
       
     
mosaiske0856.jpg
       
     
mosaiske0852.jpg
       
     
mosaiske0848.jpg