Nedre Kalbakkvei   Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i uttrykket. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring november 2018.
       
     
Stortorvet 7
       
     
Torggata 18
       
     
Qvadrum
       
     
Aker Solutions
       
     
Horten Havn
       
     
Lundekroken
       
     
Norske Dentaldepot
       
     
Euroterminalen