Kontoret

Nord Arkitektur AS ble stiftet i mars 2004. Kontoret eies og drives av arkitektene MNAL Eilert Sverdrup Gabrielsen og Marty Bashevkin.

Eilert Sverdrup Gabrielsen er uteksaminert sivilarkitekt fra AHO i 1987.Marty Bashevkin er utdannet bachelor of civil engineering fra Princeton University i 1981 og M.Arch. fra UC Berkeley i 1989. Begge har i tillegg til egen praksis også utstrakt erfaring fra velrenommerte arkitektfirmaer.

Firmaet er etablert i spennende lokaler på Grini Mølle langs Lysakerelven og er et levende arkitektfellesskap med allsidig  kompetanse og erfaringsgrunnlag. Våre oppdrag består av reguleringsarbeid, varierte boligprosjekter, transformasjons og restaureringsprosjekter, skole og barnehagebygg, forsamlings, kultur, undervisning og omsorgsbygg samt analyse og programmeringsoppgaver. Vårt arbeidsverktøy er ArchiCAD 3D og kontorets medarbeidere oppdateres kontinuerlig i henhold til nyeste systemrevisjoner. I tillegg har vi solid kompetanse på Autocad, Microstation og Photoshop.

Kontoret har sentral godkjenning for ansvarlig søker og arkitektur i tiltaksklasse 3.

En vesentlig del av firmaets prosjekter er vunnet gjennom deltakelse i konkurranser og parallelle oppdrag, og danner basis for kontorets etablering. Vi har også løpende rammeavtaler med flere kommuner og undervisningsinstitusjoner. Flere eiendomsselskaper benytter våre tjenester ifm eiendornsutvikling og forvaltning.

Vårt firma fremstå som en generell praksis med kompetanse som dekker et bredt spekter innen arkitekturen. Det er viktig for oss å løse oppgaver med nøyaktige analyser og kreativitet, samt å forene form og funksjon, teknikk og økonomisk bærekraft i arkitektur av høy kvalitet.

I 2016 ble to av våre gjennomførte byggeprosjekter belønnet med nominasjon til Bærum kommunes Byggeskikkspris samt Build Award for beste ombyggingsprosjekt.

IMG_3770.png
IMG_9410.png
IMG_9481.png
x1.png