Kulturstedet
       
     
Kulturstedet_Fasade_02.jpg
       
     
Kulturstedet_Interior_Teatersal_03.jpg
       
     
KULT_PERSPEKTIV_FABRIKKEN_INTERIØR.web2.jpg
       
     
Kulturstedet_interior_Kafe_03.jpg
       
     
Kulturstedet_interior_resepsjon_02.jpg
       
     
DSC_1057.JPG
       
     
Kulturstedet_snitt_03.jpg
       
     
Fabrikkhallen.jpg
       
     
DSC_1413.JPG
       
     
IMG_9491.JPG
       
     
Kulturstedet
       
     
Kulturstedet

Pellerins Margarinfabrikk, bygget i 1876, bygges om til undervisnings- og kulturformål. Bygningsmassen, regulert til bevaring, består av den opprinnelige fabrikkhallen og administrasjonsbygningen. Disse skal opprustes og utvikles til et viktig kultursenter ved Tøyen, "Kulturstedet", med Norges dansehøyskole som hovedleietager. Fabrikkbygningens kjerne bygges ut med et flerbruksrom/teaterscene med plass til 350 publikum. Øvingslokaler for dans, teater og musikk skal fylle bygningen.

Rammesøknad med fasadeendringer og ombygging av ca. 5000m2 til nytt bruk ble godkjent juni 2018, med innflytting planlagt høsten 2020.

Kulturstedet_Fasade_02.jpg
       
     
Kulturstedet_Interior_Teatersal_03.jpg
       
     
KULT_PERSPEKTIV_FABRIKKEN_INTERIØR.web2.jpg
       
     
Kulturstedet_interior_Kafe_03.jpg
       
     
Kulturstedet_interior_resepsjon_02.jpg
       
     
DSC_1057.JPG
       
     
Kulturstedet_snitt_03.jpg
       
     
Fabrikkhallen.jpg
       
     
DSC_1413.JPG
       
     
IMG_9491.JPG