Lundekroken
       
     
HIGHLIGHT.JPG
       
     
ne_5862f54145004.jpg
       
     
LK NÆRINGSBYGG.jpg
       
     
Lundekroken
       
     
Lundekroken

Næringsdelen utgjør ca. 5.000 m2 og inneholder butikker samt treningssenter og utstillingslokaler. Det er utstrakt bruk av panelte trefasader med fokus på lett vedlikeholdbare flater.

Parkeringsområder er lagt under terreng og med direkte innkjøring fra Billingstadsletta.

Utført som totalentreprise tiltaksklasse 3 med Nord Arkitektur som ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker.

HIGHLIGHT.JPG
       
     
ne_5862f54145004.jpg
       
     
LK NÆRINGSBYGG.jpg