Nedre Kalbakkvei
       
     
FUGLPERSPEKTIV_SV.jpg
       
     
PARK_OG_LEKEAREAL_MED_REGNBED.jpg
       
     
PASSASJEN_FRA_BALLFELT_TIL_TORG.jpg
       
     
LANGS_GANGVEI_VED_TORGET.jpg
       
     
PLANOMRÅDET_FRA_SYDVEST.jpg
       
     
NK2_FOK_UTOMHUSPLAN.jpg
       
     
Nedre Kalbakkvei
       
     
Nedre Kalbakkvei

Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i uttrykket. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring november 2018.

FUGLPERSPEKTIV_SV.jpg
       
     
PARK_OG_LEKEAREAL_MED_REGNBED.jpg
       
     
PASSASJEN_FRA_BALLFELT_TIL_TORG.jpg
       
     
LANGS_GANGVEI_VED_TORGET.jpg
       
     
PLANOMRÅDET_FRA_SYDVEST.jpg
       
     
NK2_FOK_UTOMHUSPLAN.jpg