Nedre Kalbakkvei
       
     
NK2_OPPSTART_VARSLINGSBREV_ILLUSTRASJON.JPG
       
     
Fra torget til balfeltet.jpg
       
     
Utomhus.jpg
       
     
Nedre Kalbakkvei
       
     
Nedre Kalbakkvei

Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i utttrykket. Reguleringsarbeidet er igangsatt.

Les mer 🡪

NK2_OPPSTART_VARSLINGSBREV_ILLUSTRASJON.JPG
       
     
Fra torget til balfeltet.jpg
       
     
Utomhus.jpg