Norges Idrettshøgskole
       
     
Untitled-1.png
       
     
Norges Idrettshøgskole
       
     
Norges Idrettshøgskole

Prosjektet er et resultat av rammeavtale med Norges Idrettshøgskole som trådte i kraft i juli 2016 med
løpetid 2 + 2 år; sammen med samarbeidspartner CADI AS. Skolen har i dag ca. 800 studenter og ca 200 ansatte. Skolen disponerer betydelige
bygningsarealer samt flere større utendørs idrettsanlegg.

Vi er engasjert med arkitekt- og interiørarkitektarbeider som omfatter total rehabilitering og ombygging av
seksjon for idrettsmedisin samt skisseprosjekt for ombygging av bibliotek og lesesaler.
I tillegg kommer fortløpende rehabiliteringsprosjekter knyttet til foyèr og servicetorg,
hovedgarderober, ombygging av forskningslaboratorier mm. Det forventes at flere av disse
delprosjektene vil bli iverksatt i løpet av 2018.

Perspektivtegninger utarbeidet av CADI AS.

Les mer 🡪

Untitled-1.png