Norges Idrettshøgskole
       
     
NIH10-s.jpg
       
     
NIH04-s.jpg
       
     
NIH07-s.jpg
       
     
Untitled-2.png
       
     
Untitled-1.png
       
     
Norges Idrettshøgskole
       
     
Norges Idrettshøgskole

Prosjektet er et resultat av rammeavtale med Norges Idrettshøgskole som trådte i kraft i juli 2016 med løpetid 2 + 2 år, sammen med samarbeidende intenørarkitekt CADI AS. Skolen har i dag ca. 1200 studenter og ca 200 ansatte. Skolen disponerer betydelige bygningsarealer samt flere større utendørs idrettsanlegg.

Vi har blant annet bistått med arkitekt- og interiørarkitekttjenester i forbindelse med total rehabilitering og ombygging av Seksjon for idrettsmedisin samt skisseprosjekt for ombygging av bibliotek og lesesaler. I tillegg kommer fortløpende rehabiliteringsprosjekter knyttet til foyèr og servicetorg,hovedgarderober, ombygging av forskningslaboratorier mm. Kontorarealene tilhørende Seksjon for idrettsmedisin ble ferdigstilt våren 2019.

Les mer 🡪

NIH10-s.jpg
       
     
NIH04-s.jpg
       
     
NIH07-s.jpg
       
     
Untitled-2.png
       
     
Untitled-1.png