Bolig på Tenvik er i gang! / by Marty Bashevkin

Kontoret jobber med ny bolig på Tenvik ved Larviksfjorden. Både byggherrer og arkitekter gleder seg over en praktfull tomt , vakre siktlinjer og et spennende byggeprogram.

Det arbeides nå med søknadsprosessen utover høsten og forventet byggestart tidlig vår 2019.

2.JPG
1.JPG
3.JPG
SKM_C284e18081013121.jpg