Planforslag Nedre Kalbakkvei 2-4 på høring! / by Marty Bashevkin

Komplett planforslag for Nedre Kalbakkvei 2-4 er nå lagt ut til offentlig ettersyn/høring. Det er blitt et bra prosjekt på ca 10.000m2 med en god blanding av butikker, serveringsteder og boliger, med litt kontorareal/tjenesteyting, alt organisert rundt et fint torg. En liten urban stedsdannelse på Kalbakken må jo være bra! Foreløpige tilbakemeldinger fra lokalmiljøet er positive.