Norges Idrettshøgskole / by Marty Bashevkin

Byggearbeidene Seksjon for Idrettsmedisin er godt i gang og forventes ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.

Vi følger opp med oppdateringer fra byggeplass i tiden framover.