Seksjon for idrettsmedisin på NIH er klar! / by Marty Bashevkin

Kontorlokalene til Seksjon for idrettsmedisin er ferdig rehabilitert og ombygget, og er nå tatt i bruk på Norges idrettshøgskole. Flotte lysfylte kontorarealer med en ny sosial sone, fine møterom og modernisert tekniske anlegg. Vi takker interiørarkitekten CADI AS og byggherren for et godt samarbeid!

Copy of Norges Idrettshøgskole
NIH10-s.jpg
NIH04-s.jpg
NIH07-s.jpg