Østre Brygge
       
     
ØBP_04_langsnitt .jpg
       
     
ØBP_snitt 1.jpg
       
     
ØBP_07_skisse tak.jpg
       
     
ØBP_skisse.jpg
       
     
ØBP_01_persp_elven.jpg
       
     
ØBP_06_persp_torget.jpg
       
     
Østre Brygge
       
     
Østre Brygge

Begrenset arkitektkonkurranse om Porsgrunn Regionale Kulturhus mai 2007(i samarbeid med L2 Arkitekter AS). Forslaget omfatter 4500 m2 BRA kulturhus, kafe, musikkverksted og kunsthall, samt parkmessig utvikling av kaisonen.

Les mer 🡪

ØBP_04_langsnitt .jpg
       
     
ØBP_snitt 1.jpg
       
     
ØBP_07_skisse tak.jpg
       
     
ØBP_skisse.jpg
       
     
ØBP_01_persp_elven.jpg
       
     
ØBP_06_persp_torget.jpg