Almeskogen Steinerbarnehage
       
     
Almeskogen 2.jpg
       
     
Almeskogen 4.jpg
       
     
Almeskogen 1.JPG
       
     
Almeskogen 3.jpg
       
     
Almeskogen 5.JPG
       
     
Almeskogen 6.JPG
       
     
IMG_3572.JPG
       
     
IMG_4052.JPG
       
     
IMG_4053.JPG
       
     
IMG_4092.JPG
       
     
Almeskogen Steinerbarnehage
       
     
Almeskogen Steinerbarnehage

4-avdelings barnehage med delt småbarnsavdeling på 2 x 9 barn, og 2 storbarnsavdelinger på 18 barn hver. Barnehagen ligger i nær tilknytning til Steinerskolen på Grav gård og er tilpasset virksomhetens pedagogikk. Bygget er planlagt med fokus på arealøkonomi og med utstrakt bruk at naturlige og autentiske materialer.

Utført som hovedentreprise i tiltaksklasse 2 med Nord Arkitektur som ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker.

Les mer 🡪

Almeskogen 2.jpg
       
     
Almeskogen 4.jpg
       
     
Almeskogen 1.JPG
       
     
Almeskogen 3.jpg
       
     
Almeskogen 5.JPG
       
     
Almeskogen 6.JPG
       
     
IMG_3572.JPG
       
     
IMG_4052.JPG
       
     
IMG_4053.JPG
       
     
IMG_4092.JPG