Nedre Kalbakkvei   Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i uttrykket. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring november 2018.
       
     
Darres gate 20-24
       
     
Hytte Ahlsand
       
     
Villa Enden
       
     
Byskogen Borettslag
       
     
Villa Berner Sletbak
       
     
IMG_9508.JPG
       
     
  Hytte Vanvik
       
     
Hytte Brønnøya
       
     
Villa Mikaelsen
       
     
Lundekroken
       
     
Barnehjem Malawi
       
     
Ånnerudskogen