Ånnerudskogen
       
     
013_Ånnerudskogen bilder B.jpg
       
     
013_Ånnerudskogen bilder C.jpg
       
     
Ferdig 03.JPG
       
     
Ferdig 01.JPG
       
     
Ånnerudskogen
       
     
Ånnerudskogen

Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende enebolig i Asker med boligdel tilpasset rullestol. Tiltaket er utformet med tanke på optimalisert brukbarhet og tilgjengelighet.

I tillegg har vi fokusert på god funksjonell sammenheng og tilpasning til opprinnelig boligdel. Tilbygget åpner seg med vindusfelt og inngang mot adkomstside og bakhage i sydvest.

Supplerende vinduer på gavl mot fjellside og fasade mot nord sørger for et variert og godt dagslys selv i årets mørke årstider.

Tilbygget er prosjektert i nært samarbeide med byggherrer og kommuneergoterapeut.

Tiltaket ferdigstilles vinter 2018.01.26

013_Ånnerudskogen bilder B.jpg
       
     
013_Ånnerudskogen bilder C.jpg
       
     
Ferdig 03.JPG
       
     
Ferdig 01.JPG