Barnehjem Malawi
       
     
Malawi 04.jpg
       
     
jp2.jpg
       
     
jp3.jpg
       
     
Malawi 02.jpg
       
     
Malawi 03.jpg
       
     
jp1.jpg
       
     
Barnehjem Malawi
       
     
Barnehjem Malawi

Barnehjem for 36 jenter i Malawi i regi av den svenske hjelpeorganisasjonen Girls Education Program Sweden Malawi . Bygget fungerer som internat og en sikker havn for jenter fra utsatte familier – gjerne som følge av AIDS – epidemien som fortsatt herjer Malawi. Målsettingen er at jentene skal få en grunnutdannelse som gjør de bedre rustet til å bli selvstendige og trygge, få en god selvfølelse samt kjennskap til sine rettigheter og plikter.

Barnehjemmet er bygget med innflytting i 2017, og oppført iht lokal byggeskikk og materialbruk.

Hellberg Eiendom AS har som hovedgiver betalt for prosjektering, tomt og bygning, og hatt ansvar for byggeledelsen.

Malawi 04.jpg
       
     
jp2.jpg
       
     
jp3.jpg
       
     
Malawi 02.jpg
       
     
Malawi 03.jpg
       
     
jp1.jpg