Bogstad Vinterparadis
       
     
Bogstad Vinterparadis
       
     
Bogstad Vinterparadis

Servicebygg ved ny bandybane på Bogstad, med banetekniske installasjoner, isbil-garasje, sportslager, garderober og varmestue.

Bygningen er innskutt i terreng. Oslo Golfklubb benytter tak som utslagssted for driving range.

Nord Arkitektur har vært ansvarlig arkitekt og søker for bygningen frem til igangsetting av byggearbeider for siste byggetrinn.

Les mer 🡪