Euroterminalen
       
     
euroterminalen1.jpg
       
     
plan euroterminalen.jpg
       
     
Euroterminalen
       
     
Euroterminalen

Euroterminalen vil fungere som kollektivt knutepunkt for reisende i Kristiansandregionen. Målsettingen er en terminalbygning som ivaretar god logistikk i forhold til jernbane, rutebil og båttrafikk. Bygget vil også romme kontor og driftsfunksjoner for Jernbaneverket Region Sør.

I tillegg vil dagens plassering opp mot dagens Stasjonbygning sikre gjensidige ekspansjonsmuligheter for et fremtidig reisesenter for Kristiansand.

Forprosjekt og rammesøknad 2007.

Les mer 🡪

euroterminalen1.jpg
       
     
plan euroterminalen.jpg