Kristensamfunnets Menighetshus
       
     
ferdigstilt 05.JPG
       
     
Ferdigstilt 02.JPG
       
     
Ferdigstilt 01.JPG
       
     
Kristensamfunnets Menighetshus
       
     
Kristensamfunnets Menighetshus

Prosjektet er utført i samarbeide med arkitekt MNAL Jan Arve Andersen og omfatter ombygging og utvidelse av menighetshus sentralt i Oslo. I forbindelse med tiltaket er det også implementert barnehage som deler fellesfunksjoner og arealer med menigheten. I prosjektet er det lagt vekt på tilnærming til kirkebyggets opprinnelige arkitektur, høy grad av fleksibilitet i planløsningen samt god arealøkonomi og vedlikeholdsstrategi.

Videre har det vært viktig å forme et bygg av sunne materialer, gode ventilasjonstekniske løsninger og
med stor fokus på UU – problematikk.

Les mer 🡪

ferdigstilt 05.JPG
       
     
Ferdigstilt 02.JPG
       
     
Ferdigstilt 01.JPG