Nedre Kalbakkvei   Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i uttrykket. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring november 2018.
       
     
FUGLPERSPEKTIV FRA SYDVEST.jpg
       
     
FUGLPERSPEKTIV FRA NORDØST.jpg
       
     
LANGS NEDRE KALBAKKVEI FRA SYD.jpg
       
     
TORGET.jpg
       
     
LANGS NEDRE KALBAKKVEI FRA SYD2.jpg
       
     
Utomhus.jpg
       
     
  Nedre Kalbakkvei   Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i uttrykket. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring november 2018.
       
     

Nedre Kalbakkvei

Kalbakkens opprinnelige næringssenter, fra 50-tallet, fornyes og videreutvikles slik at den kan gjeninnta sin rolle som lokalbefolkningens møtested. Bygningsmassen dobles i areal, parkering legges underterreng og dagens krav til bokvalitet ivaretas. Bygningene organiserer seg rundt et offentlig torg som vender seg mot Nedre Kalbakkvei, med næringsarealer i 1 etasje med boliger over. Bebyggelsens etterkrigsmodernisme videreføres i arkitekturen, dog med noe mer liv og variasjon i uttrykket. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring november 2018.

FUGLPERSPEKTIV FRA SYDVEST.jpg
       
     
FUGLPERSPEKTIV FRA NORDØST.jpg
       
     
LANGS NEDRE KALBAKKVEI FRA SYD.jpg
       
     
TORGET.jpg
       
     
LANGS NEDRE KALBAKKVEI FRA SYD2.jpg
       
     
Utomhus.jpg