Qvadrum
       
     
oversigt_.jpg
       
     
pladsen_01_.jpg
       
     
standpunkt_7.jpg
       
     
Qvadrum
       
     
Qvadrum

Vinnerprosjekt i ROM Eiendom AS og Sektor Eiendom AS`parallelloppdrag for utvikling av triangeltomten ved Kristiansand stasjon tett på Kvadraturen i Kristiansand sentrum. Nord Arkitektur AS, L2 Arkitekter AS, Samark AS og Inge Lødner siv.ark.MNAL ble engasjert for prosjektering av terminalbygg for buss, tog, ferge og drosje samt byutviklingsprosjekt med kontorer, boliger, forretninger og parkeringsanlegg. Oppdraget omfatter også regulering av eindommen med godkjenning av reguleringsplan 2014. Kunstneren Kjell Nupen ble engasjert og var svært deltakende i prosessen.. Byutviklingsområdet på rundt 60.000 m2 ligger som en triangel med parkering under terreng. Et offentlig tilgjengelig parkmessig areal binder sammen ulike bydeler som er i dag svakt forbundet. Bygningsmassen er orientert mot fjorden som vertikale trekantformede bygg i kontrast til Kvadraturens store rektangulære kvartaler. To nye urbane plasser skapes mellom de nye byggene.

Les mer 🡪

oversigt_.jpg
       
     
pladsen_01_.jpg
       
     
standpunkt_7.jpg